Suicide ka Azab

Suicide ka Azab

Do Not Suicide


Allah, In The Name Of, The Most Affectionate, Most MercifulAssalato Wasallaamo ‘Alaika Yaa Rasool Allah Sallallaho ‘Alaihi Wasallam
Wa ‘Alaa Aalika Wa As Haabika Yaa Noor Allah Sallallaho ‘Alaihi Wasallam


Gidar ki 100 Sala Zindagi Se Sher Ki 1 Din ki Zindagi Behtar Hai. -Hazrat Tipu Sultan (Rah.)

Al Qur’an:
To Kya Yeh Samjhte Ho Ki Ham Ne Tumhe Bekaar Banaya aur Tumhe Hamari Taraf Firna Nahi.
[ S.MOAMINUN:115 ]

Woh Jisne Mout Aur Zindagi Paida Ki Ke Tumhari Jaanch Ho Tum me Kiska Kaam Zyada Achha Hai.
[S.MULK:2]

jab kiyamatka sor machega to bhai-bhai se bhagega 0r beta maa se.
[80:33-37]:

Jis Din Hum Logon K Chehre Jahannam Ki AAG Me Ulat Pulat Karenge,Wo Kahenge, Kaash! Hum Allah Aur Uske Rasool Ki Pairvi Karte.
[QURAN:33:66]